Connect with us

Hi, what are you looking for?

Gündem

Depremi önceden anlayabilir miyiz?

Bilim adamlarının daima olarak ayrılığa düştükleri bu mevzuda kimleri “deprem evvelden anlaşılmaz!” derken bazıları ise “deprem evvelden anlaşılabilir!” kanısında bulunuyor. Pekala sarsıntı evvelden haber verir mi? Birçok tabiat olayı evvelce bilinmesine …

Bilim adamlarının daima olarak ayrılığa düştükleri bu mevzuda kimleri “deprem evvelden anlaşılmaz!” derken bazıları ise “deprem evvelden anlaşılabilir!” kanısında bulunuyor. Pekala zelzele evvelce haber verir mi?

Birçok tabiat olayı evvelden bilinmesine rağmen, sarsıntılar, evvelden bilinememektedir. Sarsıntıların “önceden bilinmesi”nin bilimsel bir tarifi yapılmalıdır.

Bilim etraflarına nazaran evvelden bilme, muhakkak bir vakit müddeti içerisinde, belirlenmiş bir alan içinde ve muhakkak büyüklük sonları ortasında yer alan zelzelesi evvelce bilmektir. Bir diğer deyişle, uzun bir müddet suskunluk periyodundan sonra birtakım öncü sarsıntılar olduğu ya da anomoliler saptandığı vakit, yakında yıkıcı bir sarsıntının olacağına ilişkin ikaz yapmaktır.

Daha açık bir tanımla, zelzelenin olacağını ilan eden kişi ya da kuruluş ‘‘ Sarsıntının merkez üssünün koordinatlarını +/-10 km, oluş vaktini +/-4 saat ve büyüklüğünü +/-1 yanılgı limitleri içinde bildirmelidir. Bu yanılgı limitleri daha farklı alınabilir. Burada bir örnek olarak verilmektedir. Sarsıntının evvelden bilinmesi, muhakkak ve kabul edilmiş kusur limitleri içinde, zelzelenin oluş yeri, oluş vakti ve büyüklüğünün bilinmesi olarak kabul edilir.

Bu bağlamda, büyüklük açısından, şu ya da bu kişi ya da kuruluşun Kuzey Anadolu Fay Zonu‘nda ya da İstanbul‘da 7.5, Çanakkale‘de 5.0-5.5, Saros‘da 5.0-5.5 büyüklüğünde; yer açısından, radon gazı artşına dayanarak, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir ve Saros Körfezi üzere çok sayıda fay ya da fay modüllerinin bulunduğu çok geniş bir alanda; vakit açısından 15-20 gün sonra bir zelzele olacak demesi zelzelelerin evvelce bilinmesi olarak kabul edilemez.

Depremlerin Evvelce Bilinmesi Konusunu Yakından İrdelemeye Çalışalım:

Belirli bir büyüklükteki bir zelzelenin ne vakit olacağını söylemek hayli güçtür. Lakin buradaki zahmet, bu sarsıntının oluşma vakti ile bu cins habercilerin görünmeye başladığı vakit müddetidir (zaman penceresi).

Deprem ne kadar bir değişimden sonra oluşacak ? sorusu akla gelmektedir. Sarsıntı olduktan sonra bu cins soruları yanıtlamak çok kolaydır.

Bir zelzele olduktan sonra muhakkak bir şeylerle ortasındaki ilişki çok rahat bir biçimde kurulabilir. Bu manada, 6 Temmuz 2003 günü olan Saros zelzelesi büsbütün rastlantısaldır. Birinci üç maddeyi Saros sarsıntısı açısından irdeleyelim: Radon gazındaki artışa bakarak zelzele öncesi, bu sarsıntının yer olarak Saros Körfezi‘nde, vakit olarak 4 gün sonra ve büyüklük olarak da 5.0 büyüklüğünde olacağını söylemek olanaksızdır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Bilimsel datalar yardımı ile sarsıntısı evvelden varsayım etmek mümkün üzere gözükse de her vakit güvenilecek bir yol değildir. 1976 Tangshan (Çin) sarsıntısında 650-750 bin kişi öldükten sonra, sarsıntıların evvelce bilinmesinin kâfi olmayacağı düzgünce anlaşılmıştır.

Öte yandan can kaybını önlemek için koskoca kentleri boşaltıp, insanları yıllarca, aylarca hatta haftalarca çadırlarda yaşatmak imkanlı değildir. Bu nedenle bilimadamları sarsıntıları 1 ya da 2 gün öncesinde belirlemenin yollarını aramaktadırlar.

Depremlerin evvelce bilinmesi ile haberciler ve müşahedeler (yeraltı su düzeyi değişimi, radon gazı, manyetik, elektrik, tilt, krip, deformasyon, p dalgası suratı değişimi, kimyasal değişimler, iklim değişiklikleri, canlılardaki olağandışı davranışlar) daha şimdi tam değildir. Tek bir zelzele habercisi kullanılarak zelzele varsayımı yapmak çok güçtür. Sarsıntı habercileri, fay düzeneğine, tansiyon paternlerine, fayların geometrik özelliklerine, komşu bölgelerdeki göreli harekete, odak derinliğine ve büyüklüğüne bağlıdır.

Çinli zelzele bilimcilerinin muvaffakiyetleri yanında, yanılgılar içeren sarsıntıların evvelce kestirilme programlarından sözetmek gerekir. Örneğin, 1976 Ağustos‘unda, Guangzhou ve Hong Kong yakınlarında ilan edilen bir ikaz sonucu, birçok insanın dışarıda uyuması için ikna edilmiş, lakin rastgele bir zelzele olmamıştır.

Öte yandan rastgele bir ikaz olmaksızın epey yıkıcı sarsıntılar meydana gelmiştir. Örneğin, 27 Temmuz 1976 tarihinde, Pekin‘in 150 km doğusunda, 1 milyon insanın yaşadığı bir sanayi kenti olan Tangshan kentinde çok trajik bir zelzele olmuştur.

Şimdiye kadar dikkate paha habercilerden sözedilmiş, kimi habercilerin çok tuhaf, kimilerinin ise tartışmaya açık olduğu görülmüştür. Bu belirsizliklerin dışında, başarılı bir sarsıntı iddia tekniği bulunmamaktadır. Nihayet, dünyada sarsıntıların evvelden kestirilmesi ile ilgili adımların ne olacağının tekrar düşünülmesi konusunda hararetli tartışmalar başlamıştır. Faydaki kaymalara öncülük eden, hala gizemini koruyan kısa-süreli haberciler hakkında temel araştırılmaların yine gözden geçirilmesi önerilmiştir.

Yukarıda bahsedilen bilgiler, zelzele habercilerinin nitekim sarsıntıların evvelce bilinmesinde faydalı olup olmadığı tartışmasını gündeme getirmiştir. En azından haberci sayılmaları için ne üzere kriterler olması gerektiği de tartışılmaktadır.

İşte sarsıntısı evvelce anlayabileceğimiz ip uçları;

Geçmiş yıllarda büyük kayıpların yaşandığı birçok sarsıntı öncesinde tabiattaki değişimler ve hayvanların havadaki iyon karışımı ya da elektromanyetik alandaki değişmeler yahut yeryüzündeki çatlaklardan sızan gazların kokuları kimi hayvanlar tarafından algılanabilmektedir. Hayvanlar zelzele öncesinde meydana gelen bu belirtilere karşı insanlara nazaran daha hassastır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Ekonomist Dergisi’nin 16-22 Temmuz 2000 tarihli 2000/09 nüshasında, Prof. Dr. Ahmet Ercan’ın sarsıntının evvelden bilinmesine yardımcı olan göstergeler üzerine yaptığı araştırmaya nazaran, zelzelesi evvelce haber veren tam 57 farklı gösterge var.

 • Hayvanlar ve Böcekler (1 saat – 3 gün öncesi belirti gösterir)
 • Karıncalar, yakında bir sarsıntı olacağı vakit yuvalarından çıkarlar.
 • İpek böcekleri, bu devirlerde art geriye dizilirler.
 • Tavşan ve fareler daima olarak direklere tırmanmaya çalışırlar ve yere inmek istemezler.
 • Domuzlar ise toprağı delicesine eşelerken doruklara süratle tırmanırlar.
 • Kediler, kapalı ortamlara kaçarak bidon yahut kutuların içine saklanırlar ve titreme halinde olurlar.
 • Köpekler, kaygılarını daima havlayarak belirtirler.
 • Eşek, inek ve atlar tasmalarını koparmaya ve ahırlarından çıkmaya çalışırlar.
 • Balıklar, göl ya da deniz tabanının ısınmasıyla yüzeye yakın yüzmeye başlar ve yılan balıkları ise ortadan kaybolur.
 • Ördek kaz ve kuğu göle girmek istemezken gölde olanların ise ölebildikleri belirtilmiştir.
 • Yengeçler ise daima olarak kumsalda dolaşmaya başlarlar.
 • Martılar ise çember oluşturarak uçarlar.
 • Atmosferdeki Değişim (1 Saat- 1 Hafta Öncesi Belirti Göstermeye Başlar)
 • Kasvetli bir hava oluşur ve hava sıcaklığı yükselir.
 • Güneşin doğuşundaki ve batışındaki üzere ışık huzmeleri meydana gelir.
 • Açık havada zelzelenin meydana geleceği noktada bulutlanma oluşur.
 • Açık havada yeşil, mavi ve siyahın hâkim olduğu kısa gökkuşakları meydana gelir.
 • Parlak bir gökyüzü ile birlikte yıldızlar çoğalarak güya yeryüzüne daha yakın bir pozisyondaymış üzere görünür.
 • Yıldırım olarak isimlendirilen olağan dışı kırmızı, mor, yeşili, mavi ve pembe oluşumlar görülür.
 • Gökyüzünde yanan bir alev topuna emsal manzaralar oluşabilir.
 • Yeraltından mana verilemeyen uğultular duyulur.
 • Deniz ve Gölde Meydana Gelen Değişiklikler (1 Saat- 2 Hafta Öncesi Belirti Gösterir)
 • Bir iki hafta öncesinde deniz suları yükselerek kıyıları su basar.
 • 1 ile 5 saat öncesi ise daha evvel yükselen sular geri çekilir.
 • Kimi denizler çarşaf üzere dalgasız olurken, kimi denizlerde ise ağır dalgalanma görülür.
 • Göllerde ve denizlerde hava kabarcıkları meydana gelir.
 • Isınan deniz tabanı nedeniyle suyun sıcaklığı yükselir.
 • Yeraltı Suları
 • Su randımanında 1-4 litrelik artış meydana gelir.
 • Su basıncında 1 – 1,5 barlık artış meydana gelir.
 • Su sıcaklığı normalinden 1-2 derece artış gösterir.
 • Dere sularında kesilme, kuruma yahut çoğalma görülür.
 • Sudan çürük yumurta yahut kükürt kokusu gelir.
 • Suyun tadı normaline nazaran acılaşır yahut tatlılaşır.
 • 1-2 hafta öncesi yeni kaynaklar meydana gelirken var olan kaynaklarda kuruma görülür.
 • Sudaki karbondioksit, metan ve radon gazında artış görülür.
 • Suyun kimyası değişir. İletkenlik, radon, civa, helyum, karbondioksit artışı meydana gelir.
 • Büyük Marmara Sarsıntısı 2 Ağustosta Sinyal Vermişti
 • Marmara’yı sarsan büyük 17 Ağustos 1999 zelzelesinin, 2 Ağustos tarihinde sinyal verdiği ortaya çıktı.

Yalova/Termal Kaymakamı Kasım Esen, 2 Ağustos 1999 tarihinde Termal Kaplıcaları’ndaki yerlerin çatlayarak yeni kaynakların ortaya çıktığı, suların 60 dereceden 80 dereceye ulaştığı ve her vakit pak akan suların çamurlu akmaya başladığı bu durum sonrasında tutanak tutularak Sıhhat Bakanlığı ve Turban Genel Müdürlüğü’ne bildirildiğini söyledi.

Esen, İTÜ’den istenilen inceleme talebinin, 17 Ağustos’ta yapılacağının belirtildiği lakin inceleme gerçekleştirilemeden büyük sarsıntının yaşandığını belirtti.

 • Kuyulardaki su düzeylerinin değişmesi,
 • Dip balıklarının yüzeyde dolaşması,
 • Uzun müddettir belirli seviyede çalışan termal kaplıcalardaki suların ısı değişimi,
 • Yeraltında yaşayan canlıların yeryüzüne çıkması,
 • Hayvanların davranışlarındaki farklılıklar,

17 Ağustos Büyük Zelzelesinin Habercileri

Anadolu Ajansı’nın haberine nazaran, Türk ve Japon bilim adamlarının yaptığı araştırmaya nazaran 17 Ağustos sarsıntısının birinci belirtileri günler hatta haftalar öncesinde hayvanlarda, gökyüzünde, denizde ve bitkilerde görülen sıra dışı olaylarda gözlendiği belirtildi.

Sıra dışı olayların %50’si hayvan davranışlarında, %32’si atmosferde, %10’u deniz ve karada, %7’si elektrikli aygıtlarda, yüzde 2’si ise bitkilerde görüldü.

İnsanlarda görülen sıra dışı belirtiler ise; kalp rahatsızlığı, bedende elektrik akımı hissi, bitkinlik, kusma, çok duygusallık, gebe bayanların bebeklerinde hareketlilik, yüksek tansiyon, nedensiz esneme, göz seğirmesi, geceleri nedensiz ve ani uyanma, iştahsızlık, genizde yanma, burun kanaması ve üşüme hissi olarak görüldü.

Köpeklerde ise, çok formda uluma ve havlama, ağlayarak havlama, huzursuzluk, kümeleşme, daima yeri dinleme ve gökyüzüne bakma, havlayarak sahibini bina dışına çıkarma ve ortadan kaybolma üzere durumlar görülmüştür.

Kedilerde ise, kertenkele üzere yerde sürünme, hırçınlaşma, ısırma gözlenirken, farelerde yabanileşme, muhabbet kuşlarında ve yarasalarda çırpınarak çığlık atma, martılarda çocuk üzere çığlık atma, leyleklerde mevsimden evvel göç etme, karınca, örümcek ve kırkayakların konutlara istilası üzere birçok harika durum meydana gelmektedir.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi Çekebilir

Siyaset

CHP Genel Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara, ağır kış şartlarını hatırlatarak hanelerde kullanılan doğalgaz ünite fiyatını indirme davetinde bulundu.

İş Dünyası

Geçen sene 164 milyar dolarlık rekor ziyan ettiğini ilan eden Norveç Varlık Fonu, Türkiye’de birçok şirkete yatırım yapıyor. İşte o şirketler....

Magazin

Popun kraliçesi Demet Akalın, Takipçisine Verdiği Karşılık İle Ağızları Açık Bıraktı. Ünlü müzikçi, sahnesine ünlü bir markanın çıkardığı siyah, uzun ve epey bol bir...

Gündem

İçişleri Bakanlığı, güvenlik uyarısı kapsamında devir periyot Türkiye'ye iletilen istihbari bilgilerin titizlikle incelendiğini bildirerek, "Dost bir ülkeden de daha evvel gelen ve bu ülkenin...

Gündem

Türkiye'de kurulan ve dünyaya da satış yapan baharat markası Arifoğlu'nun üç eseri geçtiğimiz yılın kasım ayında Singapur'da toplatıldı, Singapur Besin Ajansı (SFA), Türkiye'den ithal...

Son Dakika

ERZURUM'da bir iş yerinde yanan kömür sobası bomba üzere patladı.

Gündem

Yargılandığı davada ceza alan İBB Lideri Ekrem İmamoğlu’na Saraçhane’de ziyaret etmeye hazırlanan muhtarlara kaymakamlıklardan resmi yazı gönderildi.2022’İN DEĞERLENDİRMESİ 2023’ÜN İKİNCİ AYINDA2023’ün birinci ayının son...

Gündem

Ankara Üniversitesi Su İdaresi Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Gökşen Çapar, iklim krizinin su döngüsünü etkilediğini söyledi. İklim krizinin su kaynaklarına tesirinin su döngüsü üzerinde...

Ekonomi

FC Barcelona'nın stadı Spotify Nou Camp’ın yenileme çalışmaları liglerin bitmesinin akabinde Haziran ayında başlayarak 3 yıl içinde tamamlanacak. Stadyumun yenilenmesi ile birlikte seyirci kapasitesi...

Siyaset

İktidara yakınlığıyla bilinen Rasim Ozan Kütahyalı, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kazanmasının gerisinde kendisinin bulunduğunu ileri sürdü.

Haberler

Amerika Birleşik Devletleri merkezli memleketler arası askeri güç datalarını toplayan Küresel Firepower, 2023 yılında askeri gücü en yüksek olan ülkeleri derledi. 2022 yılına nazaran...

Siyaset

Son dakika gelişmesi... Kontratlı akademik işçiye takım getiren teklif, TBMM Genel Şurası'nda kabul edilerek maddeleşti.

Gündem

Olay, Beşevler Mahallesi 1306’ncı Sokak’ta bulunan bir kömürlükte meydana geldi. Teyzesine ilişkin kömürlükte 7 yaşındaki A.A.’nın cansız vücudunun bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine sıhhat...

Haberler

Pakistan'ın Peşaver kentinde bir mescide düzenlenen akında çok sayıda kişi yaralandı.

Siyaset

ÂLÂ Parti Sözcüsü Kürşad Kuvvetli, AKP'li Cumhurbaşkan Erdoğan’ın üçüncü defa Cumhurbaşkanı adaylığına ait soruya karşılık vererek "Tarih resmen açıklandığında, Sayın Erdoğan da resmen başvurduğunda,...

Gündem

2023 seçimleri yaklaşmasıyla birlikte ülke genelindeki heyecan da artmaya başladı.Özellikle Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Erdoğan karşısında Millet İttifakı’nın kimi Cumhurbaşkanı adayı çıkaracağı büyük bir...

Dünya

4 erkek çocuğu ve 10 torunu olan Belçikalı çift, 80'inci evlilik yıl dönümünü kutladı. Yaşlı çiftin, meşe yılına ulaştığı öğrenildi.

Ekonomi

OLCAY BÜYÜKTAŞ 1. Düzenleme ne vakit ve neden gündeme geldi? Emeklikte yaşa takılanlar (EYT) konusu 1999'da DSP, ANAP ve MHP koalisyon hükümeti tarafından kabul...

Spor

Beşiktaş Spor Toto Üstün Lig in 23 haftasında Demir Küme Sivasspor la deplasmanda karşılaşacak

Ekonomi

Merkezi Frankfurt'ta bulunan Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, geçen yıl 5,02 milyar euro ile 2007'den bu yana en yüksek net kâra ulaştı.

Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) enflasyonun 2022'de maksat aralığının üzerinde gerçekleşmesi münasebetiyle hükümete açıklamalarda bulunan bir mektup gönderdi.